TEKNOLOJİ

DÖNER TABANLI FIRIN

DTF sabit dairesel tünel fırın şeklinde olan yan duvarları ve içinde dönen düz refrakter tabanından oluşmaktadır. Fırın çevresine konumlandırılan ve doğalgaz ile yanan brülörler ve likit oksijen ile zenginleştirme devresi, fırın iç sıcaklığının reaksiyon sıcaklığına çıkarılmasını sağlar ve proses süresince enerji kaynağı olarak işlev görür. Fırın beslemesi taban üzerine malzemenin eşit halde ve bir veya iki sıra halinde briketlerin yayılması ile yapılır. Döner Tabanlı Fırına şarj edilen briketler, fırının girişinde 1300°C - 1330°C arasında redükleme işlemine tabi tutulurlar.

Redüksiyon işlemi aşağıda verilen reaksiyon prensibine dayanmaktadır.

FeO + CO => Fe + CO2

Fırının çıkış bölgesine doğru sıcaklık 1350°C ye ulaşarak sünger demirinin metalizasyonu tamamlanır.

Fırının çıkış bölgesinde ise su soğutmalı helezon vasıtası ile 800°C - 1000°C sıcaklıkta deşarj edilir. Sıcak Deşarj halinde, ergitme fırınına direk besleme veya Soğutma Ünitesi sonrası (<100°C) stoklanabilir. Besleme ve deşarj eş zamanlı olarak yapılır. DTF içinde malın kalma süresi 10 ile 15 dakika arasındadır.
Döner tabanlı fırın

Döner tabanlı fırının iç görünüşü

Sünger demir